Trwa wczytywanie produktów
0

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Rozpocznij zakupy już teraz

Strona główna

Regulamin

Logo shortmedia

Niniejszy regulamin ma zastosowanie dla sprzedaży realizowanej poprzez sklep www.shortmedia.pl  drogą eleketroniczną poprzez e-mail

1. Postanowienia

Właścicielem DRUKARNI Sklepu Reklamowego: www.shortmedia.pl jest SHORT MEDIA Adam Szort, ul. Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk , NIP PL5551851682, zwana dalej usługodawcą/drukarnią. Serwis Drukarni Internetowej dostępny jest pod adresem www.shortmedia.pl .

Niniejszy regulamin określa:
• warunki korzystania z serwisu;
• zasady przyjmowania i wydawania zleceń, płatności;
• warunki przyjmowania plików do druku;
• możliwości reklamacji;
• odpowiedzialność drukarni internetowej

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu oznacza, że zlecający akceptuje niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte, zasady przygotowania do druku - realizacji zamówień oraz opis i zastosowanie materiałów. Jednocześnie pozwala na przetwarzanie danych w oparciu o ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające login w serwisie.
2.3 Aby utworzyć „login” należy się zarejestrować w serwisie.
2.4 Konto/login danego klienta w serwisie www.shortmedia.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
2.5 DRUKARNIA SHORTMEDIA zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu loginu) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy rejestracji w serwisie www.drukireklamy.pl można zmienić zgłaszając prośbę na adres kontakt@shortmedia.pl lub poprzez własne konto w serwisie internetowym.
2.7 Klient serwisu www.shortmedia.pl nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej

3.Zamówienia, płatności

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający login w serwisie www.shortmedia.pl  . Wycenienie, wypełnienie i akceptacja wysyłki zamówienia jest równoznaczna z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków: - należy wgrać plik do danego zlecenia i dokonać płatności poprzez system on-line. Płatność za zamówione artykuły z działu upominki i gadżety reklamowe odbywa dopiero po potwierdzeniu przez Short Media dostępności magazynowej. Klient wówczas otrzymuje na podany w trakcie rejestracji adres e-mail fakturę pro-forma do opłacenia w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3.2 Terminy przyjmowania zleceń. Zamówienia w serwisie www.shortmedia.pl można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
3.3 Warunki realizacji zamówienia. Zamówienia sprawdzone i zaakceptowane, są realizowane zgodnie z terminem podanym przez usługodawcę na stronie internetowej drukarni. Czas liczony jest od godz. 18.00 z dnia akceptacji zlecenia. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku sklepu internetowego będą ustalane indywidualnie z klientem.
3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię internetową danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
3.5 Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach serwisu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.6 Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie SHORT MEDIA wystawi fakturę VAT elektroniczną dostarczaną drogą e-mailową na adres Klienta podany przy rejestracji
3.7 Zamawiający może anulować Zlecenie ale tylko do momentu kiedy nie rozpoczęto jego realizacji w systemie druku lub znakowania.
3.8 Zamówienie, które zostało opłacone ale anulowane zostanie pomniejszone o koszty administracyjne w wysokości: 30,00zł netto. Środki z anulowanego zamówienia pomniejszone o koszty administracyjne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Short Media wystawi również fakturę korygującą.
3.9 Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi , koszt produktu, opakowania, dostawy wg standardowych warunków + podatek VAT, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej. Opcje niestandardowe wymienione są jako dodatkowo płatne.
3.10 Dokonując zakupów w serwisie www.shortmedia.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną – dostarczanych na adres e-mail wskazany podczas rejestracji w serwisie.
3.11 Ryzyko dostawy towaru, utraty, zniszczenia – przechodzi na Klienta w chwili odbioru towaru przez Klienta a także przekazania go firmie kurierskiej.
3.12 Odpowiedzialność odszkodowawcza SHORT MEDIA z tytułu nienależytego wykonania umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy. SHORT MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

4. Reklamacje druków oraz usług dodatkowych

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający login i zrealizowane zamówienie poprzez serwis www.shortmedia.pl . Reklamacje można złożyć tylko pisemnie, na adres kontakt@shortmedia.pl 
4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji. Klient zgłaszając reklamację winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie www.shortmedia.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.1 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.2 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.3 Reklamacje można złożyć do 14 dni roboczych od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.4 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.5 Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
4.2.6 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
4.2.7 Reklamacji nie podlegają błędy w tekście oraz w grafice produktu widoczne na przesłanym do weryfikacji dla klienta projekcie graficznym, który to projekt został przez klienta zaakceptowany.
4.2.8 Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. Różnice takie mogą występować ze względu na inne wyświetlanie kolorów przez monitory (kolory RGB) a kolory uzyskiwane w druku (kolorystyka CMYK). Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji . Różnice ilościowe mogą wynosić +/-5%.

Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego drukomat.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

W okresie od 15 listopad do 31 grudzień występować mogą w drukarni opóźnienia realizacji zamówień spowodowane dużą ilością zamówień w podanym okresie każdego roku. Opóźnienia wynikajace z tego tytułu mogą sięgać 1-5 dni roboczych w zależnosci od rodzaju pracy. W związku z tym nie jest to podstawą składania reklamacji.


4.2.9 Klient akceptuje regulamin i zasady realizacji zamówień oraz zapoznał się ze specyfikacją przygotowywania plików do druku.
4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki.
4.3.1 Uszkodzenia paczek lub towaru podczas dostaw - Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. - Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
4.3.2 Nieterminowe doręczenie - Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez kuriera). W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy. - Przesyłkę, która została doręczona do miejsca wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. - Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług Kurierskich może składać do firm kurierskich wyłącznie DRUKARNIA SHORT MEDIA . Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni
4.3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@shortmedia.pl 

 

5. Materiały do druku

5.1 Short Media nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta.
5.2 Short Media nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta, o ile nie zostało to wcześniej uzgodnione z obsługą sklepu.
5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami druku www.drukireklamy.pl
5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta z wymogami Drukarni dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania przez sklep shortmedia.pl zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych z wymogami druku danych. Na życzenie klienta sklep reklamowy www.drukireklamy.pl może wykonać odpłatnie korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej wyłącznie:
a) poprawienie przygotowanych marginesów, spadów
b) przekonwertowania na kolory CMYK;
c) dostosowania wymiaru
d) sprawdzenie overprintów na obiektach w pliku.
5.5 Wszystkie dokonywane przez drukireklamy.pl zmiany są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
5.6. Short Media nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu / przesłane pliki graficzne oraz opóźnienia wynikające z błędnie przygotowanych bądź przesłanych plików.
5.7 Pliki graficzne Klientów będą przechowywane w serwisie do 31 dni od złożenia zamówienia

UWAGA: Wycena uzyskana w serwisie po wybraniu parametrów produktu dotyczy druku jednego projektu w ramach nakładu 

6. Zamówienia dotyczące gadżetów i upominków reklamowych.

6.1 Termin realizacji zamówień obejmujących gadżety i upominki reklamowe, znakowanie, potwierdzany jest w momencie uzyskania akceptacji Klienta na projekt, lub potwierdzenia stanów magazynowych.
6.2 W przypadku zamówienia usługi znakowania gadżetów reklamowych lub przygotowania projektów graficznych, Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie COREL zamienionym na krzywe lub materiały potrzebne do wykonania usługi zgodnie z zaleceniem Klienta. Konieczność opracowania przez shortmedia.pl materiałów dostarczonych przez klienta jest dodatkowo płatna .
6.3 W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji firma SHORT MEDIA może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją (koszty przygotowalni, opracowania graficznego, ewentualnego nadruku).
6.4 W zakresie zamówień związanych z wykonaniem nadruku – znakowania SHORT MEDIA zastrzega, że kolory nadruków na artykułach katalogowych mogą być jedynie zbliżone do wzorników stosowanych przy druku na papierze (Pantone).
6.4 Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
6.5 Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
6.6 Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji, gdy:
- towar został zmieniony (przerobiony) przez Klienta lub osobę trzecią
- zgłoszono ją po upływie terminów przewidzianych niniejszym regulaminem
- jakość towaru jest zgodna dostępnymi w SHORT MEDIA w chwili składania zamówienia przez klienta wzorami, projektami
- Klient błędnie korzystał z towaru, nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył towar na części lub nadmiernie go obciążył,
- Klient lub osoba trzecia w jakikolwiek sposób, niezgodnie z przeznaczeniem, ingerowała fizycznie w towar
6.7 Short Media nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu, ewentualnie, którym odsprzedali towary/usługi nabyte u Short Media
6.8 Informacje zawarte w przekazywanych wraz z towarem opisach, instrukcjach, itd. nie stanowią gwarancji udzielonej przez Short Media
6.9 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom . Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.

7. Odpowiedzialność www.shortmedia.pl 

Internetowy Sklep Reklamowy www.shortmedia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za:
- Wydruk i wykonanie prac źle przygotowanych pod względem treści i pod względem technicznym;
- Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
- Nieterminowe dostawy kurierskie
- Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Sklepu www.shortmedia.pl  i firmy Short Media , na przykład: przerw w dostawie energii elektrycznej, przerw serwisowych w systemach płatności lub na serwerach sklepu, kataklizmy wywołane przez żywioły i inne;
- Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
- Za terminowość przekazywania środków płatniczych pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU

8. Internetowy Sklep Reklamowy Drukarni Short Media www shortmedia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu www.shortmedia.pl 

9. Własność chroniona prawnie
Zawartość strony internetowej www.shortmedia.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.shortmedia.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy SHORT MEDIA Adam Szort. Pobieranie, kopiowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.shortmedia.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana/Firmy danych osobowych jest Short Media Adam Szort z siedzibą: ul. Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk zarejestrowana w CEIDG, REGON 220921965, NIP: 5551851682 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
  4. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
  5. Firmy kurierskie: DPD, GLS, DHL, FEDEX, UPS, DB Schenker
 3. Pani/Pana/Firmy dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana/Firmy dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Firmy danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu/Firmie określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan/Firma prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan/Firma zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana/Firmę informował; kiedy cofnie Pani/Pan/Firma zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. w przypadku, gdy Pani/Pana/Firmy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan/Firma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana/Firmy dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan/Firma możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana/Firmę o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. jeśli uzna Pani/Pan/Firma, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan/Firma także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 6. Ma Pani/Pan/Firma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych użytkowników, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty. Zbieramy m.in. informacje odnośnie daty utworzenia konta oraz daty ostatniego logowania, a także procedurę porzuconych koszyków w celu świadczenia jak najlepszych usług.
 8. Podanie przez Panią/Pana/Firmę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan/Firma zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 9. Wyznaczonym Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych jest: Adam Szort: adam.szort@shortmedia.pl

W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: kontakt@shortmedia.pl

Drukarnia internetowa SHORT MEDIA - Twój partner w zakresie druku materiałów poligraficznych

Dane firmowe

Short Media

Heweliusza 11 lok. 811

80-890 Gdańsk

Kontakt

Email: kontakt@shortmedia.pl 

Tel. +48 601 611 511

2021 © KEY2PRINT SP. Z O.O.